Veckans Track!

Lost - Coldplay ft. Jay-Z

Visitor Counter

Visitor Counter

Albums/Mixtapes of the Month

Youtube clip of the week!

Jimmy Kimmel @ Black Barbershop
fredag 20 mars 2009

Fan vad jag älskar Stephen Colberts reports! Colbert är sannerligen en individ att idolisera, kort beskrivet på ett "invandrarvis"; intellekt + humor = respekt!
Nu, trots faktum att han hånar hiphop så måste man lägga märke på att han har granskat "livsstilen" som musiken erbjuder ganska väl och att han gör ett jävla bra jobb!

0 kommentarer: